Odstoupení – vrácení zboží

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Andrea Mašková, se sídlem Dlouhá 537, Klášterec nad Ohří, PSČ: 431 51, identifikační číslo: 68430965, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno vrácené zboží. Vrátit bez udání důvodu lze nové zboží, které bylo jen vyzkoušené. Při vrácení celé objednávky vrátíme všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený, rovněž nebude vráceno doběrečné). Vrátíte- li jen část objednávky, pak poštovné nebude vráceno. A pokud bude vrácením části objednávky porušena podmínka pro poštovné zdarma, které je jen u objednávky nad 1.500 Kč, tak Vám budou náklady na něj odečteny z vráceného zboží. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V případě platbu na dobírku je vždy nutné uvést účet, na který Vám bude vrácena platba.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Zpětná zásilka Zásilkovny

Pro vrácení můžete použít službu Zpětná zásilka, která funguje na všech pobočkách Zásilkovny – stačí na podacím místě nahlásit ID e-shopu Nožky v bavlnce  (91187683), na základě toho obsluha podacího místa vytiskne štítek, nalepí ho na zásilku s vraceným zbožím a předá Vám potvrzení o převzetí zásilky.

Tato služba je placená, z hodnoty vraceného zboží Vám odečteme částku 60,- Kč. Platí pro ČR.